Gjør Oslo smartere – bygger ut kjølenett


Norges største fjernvarmeselskap planlegger utbygging av fjernkjøling i tre områder i hovedstaden.
– Som totalleverandør av termisk energi skal vi levere både varme og kjøling, sier forretningsutvikler Iren Aanonsen hos Fortum Oslo Varme.

Etterspørselen etter energieffektive varme- og kjøleløsninger øker. Norges største leverandør av fjernvarme har nylig etablert en egen avdeling for å kunne tilby kjøling til kunder i hovedstaden med behov for dette.

– Om du ser på kommuneplanen for Oslo mot 2040, står vi foran et energimarked i sterk vekst. Det er planlagt stor byggeaktivitet, og vi har kartlagt områder med næringsbygg og lett industri med behov for både varme og kjøling. Som totalleverandør av termisk energi i Oslo skal vi kunne levere begge deler, sier forretningsutvikler Iren Aanonsen hos FOV.

F.v. Susanne Lynum, rådgiver termisk energi, og Iren Aanonsen, forretningsutvikler og leder av kjølesatsningen til Fortum Oslo Varme. Foto: Marius Viken/Pudder Agency

Maksimal utnyttelse av ressurser
Energiselskapets 60 mil lange distribusjonsnett for fjernvarme i Oslo flytter varme effektivt fra områder med overskudd til områder med behov, til det beste for kundene. Nå ønsker FOV også å etablere et eget distribusjonsnett for kjøling i deler av byen. Eiendomsutviklere i Oslo ser på fjernkjøling som en gunstig løsning som er arealeffektiv og teknisk enkelt å etablere og drifte. Samtidig utløses store skalafordeler som kommer alle parter til gode.

– Med hovedsentraler som leverer kjøling via et kjølenett, vil det være like enkelt for et bygg å tilknytte seg en kjøleleveranse som en varmeleveranse. Samtidig vil vi kunne optimalisere den totale termiske energiflyten, både varme og kjøling, på vegne av våre kunder og byen som helhet. En by med fellesløsninger som muliggjør maksimal utnyttelse av eksisterende ressurser er en virkelig smart by, sier Aanonsen.

F.v. Susanne Lynum, rådgiver termisk energi, og Iren Aanonsen, forretningsutvikler og leder av kjølesatsningen til Fortum Oslo Varme. Foto: Marius Viken/Pudder Agency

Tre hovedområder
FOV opplever i dag at det er en sterk grad av suboptimalisering i Oslo når det gjelder kjøling, og at hver enkelt eiendom optimaliseres for seg selv.

– Vi ønsker å være bindeleddet som kan rasjonalisere leveransen av kjøling og varme gjennom å se større områder og flere bygg i sammenheng, forklarer forretningsutvikleren.

I første fase vil selskapet prioritere utbygging av fjernkjøling i tre hovedområder. Dette er Skøyen, Indre by (inkl. Filipstad) og Økern/Ulven. I disse områdene søker FOV nå etter tomter for å etablere større produksjonsanlegg for kjøling.

–  I Oslo har vi en nærhet til fjorden som byr på mulighet til å bruke sjøvann som energikilde, og vi jobber for å få så høy andel frikjøling som mulig i fjernkjølesystemet. I tillegg ønsker vi å etablere produksjonsanlegg med absorpsjonsteknologi, slik at vi kan få utnyttet spillvarmen fra avfallshåndtering, sier Aanonsen.